Philippines Peso To Idr

Posted on

If you are looking for the answer of philippines peso to idr, you’ve got the right page. We have approximately 10 FAQ regarding philippines peso to idr. Read it below.

philippine peso hits  month high offshore rupiah   vote

A. Is each of the given pairs of angles adjacent?

Ask: A. Is each of the given pairs of angles adjacent? If not, why?
_ ADI and LRDI
Z ADP and IDR
IDR and LPDE
B. Name the second angle in each pair of angles following the given conditions.
1. Complementary to Z ADP
2. Supplementary to Z IDR
3. Supplementary to z RDE
4. Angles adjacent to ZADI​

Answer:

A.

∠ADI and ∠RDI is a pair of adjacent angles containing a common side.

∠ADP and ∠IDR are non-adjacent angles because it has no common side same with ∠IDR and ∠PDE are also non-adjacent angles.

B.

1. ∠ADP and ∠IDR are complementary angles since the m ∠ADP= 45 and m ∠IDR= 45 based on the definition of complementary angles where the sum of their degree is equal to 90.

2. ∠IDR and ∠IDP are supplementary angles since they are adjacent angles and form a linear pair, we can say that their measures when added is equal to 180.

3. ∠RDE and ∠PDE are supplementary angles because they are also adjacent angles and form a linear pair so we can say that their measures when added is equal to 180.

4. Angles adjacent to ∠ADI are ∠ADP and ∠IDR since ∠ADI and ∠IDR share a common side DI and ∠ADP share a common side ∠DA.

[tex]\[/tex]  

When you pian to write someining, doYouindit easy to start

Ask: When you pian to write someining, do
You
ind
it easy to start with what you are going to write?
Do you hava some considerations in mind
before starting to write? Sometimes, we write
just for the sake of writing, especially if it is oniy
iDr Our own collauiipon. But there are kinds of
writing that require us to be mindful of
language, purpose and audiance.​

i dont no ok because your language in purpose ok

GAWAIN A: IDR -ISYU, DAHILAN AT REKOMENDASYON Batay sa report

Ask: GAWAIN A: IDR -ISYU, DAHILAN AT REKOMENDASYON Batay sa report ng Philippine Institute for Development Studies 2017 (PIDS) tungkol sa istadistika ng kababaihang namumuno sa pamahalaan at industriya, malubha ang gender inequality sa mga lokal na opisyal gaya ng gobernador, mayor at iba pang mababang posisyon. Ano sa iyong palagay ang dahilan nito at magbigay ng rekomendasyon upang maitaas ang representasyon ng kababaihan sa pulitika.
Pulitikal/Isyu
1.
2.
3.
Dahilan

Rekomendasyon

isyu lang po ysn

Explanation:

madali lang po yan

A Is each of the given pairs of angles adjacent?

Ask: A Is each of the given pairs of angles adjacent? If not, why?
LADI and _RDI
ZADP and IDR
IDR and LPDE​

Answer:

A.

∠ADI and ∠RDI is a pair of adjacent angles containing a common side.

∠ADP and ∠IDR are non-adjacent angles because it has no common side same with ∠IDR and ∠PDE are also non-adjacent angles.

GAWAIN A: IDR -ISYU, DAHILAN AT REKOMENDASYONBatay sa report ng

Ask: GAWAIN A: IDR -ISYU, DAHILAN AT REKOMENDASYON
Batay sa report ng Philippine Institute for Development Studies 2017 (PIDS) tungkol
sa istadistika ng kababaihang namumuno sa pamahalaan at industriya, malubha ang
gender inequality sa mga lokal na opisyal gaya ng gobernador, mayor at iba pang
mababang posisyon. Ano sa iyong palagay ang dahilan nito at magbigay ng rekomendasyon
upang maitaas ang representasyon ng kababaihan sa pulitika.
Pulitikal Isyu
1
2
3
Dahilan
1
2
3
Rekomendasyon
1
2
3
Pls help!​

Answer:

Ano sa iyong palagay ang dahilan nito at magbigay ng rekomendasyon

Ang mga rekomendasyon na ito ay tinipon batay sa mga gabay kamakailan ng Centers for Disease Control and Prevention at impormasyon na ibinigay ng Administration for Community Living. Para sa karagdagang impormasyon, suriin ang website ng CDC.gov o website ng NAPCA na may karagdagang impormasyon na natitiyak sa mga estado.

Pulitika/ Isyu Dahilan Rekomendasyon

Marahil magkakasundo tayong lahat na malaki at malalim ang suliranin nating mga Pilipino pagdating sa pulitika sa ating bayan. Kinakasangkapan ng mga makapangyarihan at mayayaman ang pulitika para sa kanilang pansariling kapakanan, at sa maraming pagkakataon hindi man lamang isinaalang-alang ang kalagayan ng mga mahihirap at aba sa ating lipunan.

Nagiging sagabal tuloy ang kalagayang ito sa pagpapatupad ng tunay na katarungang panlipunan na kung saan talagang naaalagaan ang mga pinakanangangailangan.

Lumalabas tuloy na ang batas ay para lamang sa mga may kilala at koneksyon sa mga taong nasa kapangyarihan.

#HOPEITHELP

#CARRONLEARNING

Explanation:

A. Is each of the given pairs of angles adjacent?

Ask: A. Is each of the given pairs of angles adjacent? If not, why?
LADI and RDI
2 ADP and IDR
IDR and PDE
B. Name the second angle in each pair of angles following the given conditions.
1. Complementary to 2 ADP
2. Supplementary to Z IDR
3. Supplementary to Z RDE
4. Angles adjacent to Z ADI

ᴘʟss ɴᴇᴇᴅ ʀᴇᴀʟ ᴀɴsᴡᴇʀ
ɪғ ɴᴏᴛ ɪ ᴡɪʟʟ ʀᴇᴘᴏʀᴛ ᴜ​

Answer:

A.

∠ADI and ∠RDI is a pair of adjacent angles containing a common side.

∠ADP and ∠IDR are non-adjacent angles because it has no common side same with ∠IDR and ∠PDE are also non-adjacent angles.

B.

1. ∠ADP and ∠IDR are complementary angles since the m ∠ADP= 45 and m ∠IDR= 45 based on the definition of complementary angles where the sum of their degree is equal to 90.

2. ∠IDR and ∠IDP are supplementary angles since they are adjacent angles and form a linear pair, we can say that their measures when added is equal to 180.

3. ∠RDE and ∠PDE are supplementary angles because they are also adjacent angles and form a linear pair so we can say that their measures when added is equal to 180.

4. Angles adjacent to ∠ADI are ∠ADP and ∠IDR since ∠ADI and ∠IDR share a common side DI and ∠ADP share a common side ∠DA.

Name the second angle in each pair of angles following

Ask: Name the second angle in each pair of angles following the given conditions

1. Complementary to <ADP
2. Supplementary to < IDR
3. Supplementary to < RDE
4. Angles adjancent to <ADI​

Answer:

1.ADP

2.PDE

3.ADR

4.ADP AND IDR

B. Name the second angle in each pair of angles

Ask: B. Name the second angle in each pair of angles following the given conditions.
1. Complementary to Z ADP
2. Supplementary to Z IDR
3. Supplementary to Z RDE
4. Angles adjacent to Z ADI​

Answer:

1.ADP

2.PDE

3.ADR

4.ADP AND IDR

Step-by-step explanation:

A. Is each of the given pairs of angles adjacent?

Ask: A. Is each of the given pairs of angles adjacent? If not, why?

∠ADI and ∠RDI ________________
∠ADP and ∠IDR ________________
∠IDR and ∠PDE ________________

B. Name the second angle in each pair of angles following the given conditions.
1. Complementary to ∠ADP ______________
2. Supplementary to ∠IDR _______________
3. Supplementary to ∠RDE _______________
4. Angles adjacent to ∠ADI _______________

Answer:

A.

∠ADI and ∠RDI is a pair of adjacent angles containing a common side.

∠ADP and ∠IDR are non-adjacent angles because it has no common side same with ∠IDR and ∠PDE are also non-adjacent angles.

B.

1. ∠ADP and ∠IDR are complementary angles since the m ∠ADP= 45 and m ∠IDR= 45 based on the definition of complementary angles where the sum of their degree is equal to 90.

2. ∠IDR and ∠IDP are supplementary angles since they are adjacent angles and form a linear pair, we can say that their measures when added is equal to 180.

3. ∠RDE and ∠PDE are supplementary angles because they are also adjacent angles and form a linear pair so we can say that their measures when added is equal to 180.

4. Angles adjacent to ∠ADI are ∠ADP and ∠IDR since ∠ADI and ∠IDR share a common side DI and ∠ADP share a common side ∠DA.

A. Is each of the given pairs of angles adjacent?

Ask: A. Is each of the given pairs of angles adjacent? If not, why? < ADI and < RDI
< ADP and < IDR < IDR and < PDE​

Answer:

A.

∠ADI and ∠RDI is a pair of adjacent angles containing a common side.

∠ADP and ∠IDR are non-adjacent angles because it has no common side same with ∠IDR and ∠PDE are also non-adjacent angles.

Not only you can get the answer of philippines peso to idr, you could also find the answers of GAWAIN A: IDR, A. Is each, A. Is each, Name the second, and GAWAIN A: IDR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *